Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p
×

Władze wydziału:

  • Władze

Dziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach

dr Paweł Ramiączek
Tel. 604 151 001
e-mail: pramiaczek@spoleczna.pl

  • Władze

Prodziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach

dr Radosław Harabin
Tel. 697 023 138
e-mail: rharabin@spoleczna.pl


Struktura Administracyjna Wydziału:

Dziekanat Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk

ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce, pokój 208
Tel. 41 331 74 10 wew. 227;
Tel. +48 577 318 574
e-mail: kielce@spoleczna.pl


Kierownik Dziekanatu:

Specjalista ds. Studenckich: Anna Pożoga, apozoga@spoleczna.pl

Zastępca kierownika: Lidia Wolska-Sikora, lwolska-sikora@spoleczna.pl

Koordynator ds. promocji i rekrutacji: Michał Powązka, mpowazka@san.edu.pl, tel. 517 317 117

specjalista ds. obsługi studenta: Mariola Haraźny


Biuro Promocji i Rekrutacji

Wydział Handlu i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk
ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce, pokój 105
Tel. 41 331 74 10 wew. 232;
Tel. +48 517 317 117
e-mail: rekrutacja.kielce@spoleczna.pl


Biuro Erasmus+

Wydział Handlu i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk
ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce, pok. 235
Tel. +48 606 388 854
e-mail: erasmus@erasmus.com.pl, www.erasmus.san.edu.pl


Koordynator Programu Erasmus+: mgr Ernest Nowak, erasmus@erasmus.com.pl

Zastępca Koordynatora Programu Erasmus+: mgr Anita Wojciechowska-Chrabąszcz, erasmus@erasmus.com.pl

Specjalista ds. Programu Erasmus+: mgr Lidia Wolska-Sikora, erasmus@erasmus.com.plBiuro Studiów Podyplomowych

ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce, pokój 201
Tel. 41 368 51 29 
Tel. +48 517 317 117
e-mail: rekrutacja.kielce@spoleczna.pl
Specjalista ds. studiów podyplomowych: mgr Patrycja Ułasiewicz, pulasiewicz@spoleczna.pl

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!